На 09.07.2021 г. ръководството на ФНСДУО организира провеждане на заседание на Съвета на председателите от Синдиката на работещите в Агенция по заетостта (СРАЗ – ФНСДУО). 

В заседанието взеха участие изпълнителният директор на Агенция по заетостта (АЗ), г-н Драгомир Николов, и президентът на КНСБ, г-н Пламен Димитров.

Срещата премина изключително ползотворно, тъй като синдикалните председатели имаха възможност да задават въпроси и да поставят проблеми пред своя работодател.

Г-н Николов, заедно с членове на екипа си, отговори на всички запитвания в залата, както и от синдикални организации в Дирекциите „Бюра по труда“ (ДБТ) от цялата страна и даде информация по ключови въпроси, касаещи работещите в системата.

Президентът на КНСБ взе дейно участие в дискусията.