Обучение за синдикалните структури на ФНСДУО в Равда

В периода 27 – 29 юни 2022 г., в Хотел Емералд Ризорт, с. Равда, общ. Несебър, бе проведено обучение на теми „Дигитализация“ и „Бюджет“ за ръководствата на синдикалните структури на ФНСДУО от:

 • Синдикат на работещите в областна и общинска администрация;
 • Синдикат на работещите в социално подпомагане и социални услуги;
 • Национален синдикат на гражданската администрация в МВР;
 • Синдикат на работещите в Агенция по заетостта;
 • Национален синдикат на служителите в НАП;
 • Синдикат на работещите в НОИ;
 • Синдикат на работещите в местата за лишаване от свобода;
 • Синдикат на работещите в държавен резерв и военно-временни запаси;
 • Синдикат на архивистите;
 • Синдикат на работещите в ДАТО;
 • Синдикат на работещите в ДАЕУ;
 • Синдикат на работещите в БСТ и
 • Синдикат на работещите в благоустройство и комуналво стопанство.

 

Обучението на теми „Дигитализация“ и „Бюджет“ бе проведено от г-н Любослав Костов – директор на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ и главен икономист на КНСБ.