Във Федерацията към момента членуват  15 браншови синдикални сдружения (Синдикати), които са основни членове  и 20 директно членуващи основни синдикални организации, които не могат да се отнесат към което и да било синдикално сдружение.

             Синдикалните сдружения са: 

1 Синдикат на работещите в областна и общинска администрация  
2 Национален синдикат на  гражданската  администрация в МВР  
3  Синдикат на работещите в социално  подпомагане и социални  услуги  
4 Синдикат на работещите в агенция по заетостта  
5  Национален синдикат на служителите в НАП  
6  Синдикат на работещите в ДА "Държавен резерв и ВВЗ"  
7 Синдикат на архивистите  
8  Синдикат на работещите  в ИА "ЕСМИС"  
9  Синдикат на работещите по трудово правоотношение в МЛС  
10  Синдикат на работещите в НОИ  
11 Синдикат на работещите по трудово правоотношение в ДАНС  
12 Синдикат на гражданската  администрация в ДАТО  
13 Синдикат на работещите в БСТ  
14 Синдикат на работещите в БКС